Infrastrukturer

Heading + desc

INFRASTRUKTURER

Utvidelse av eksisterende jernbaneovergang (Stazzano, Italia)

center
no-repeat;center top;;
auto

main-portfolio-widening-of-existing-railway-flyoverinfrastructures-builders-in-norway
center

70
default

Heading

Jernbaneovergangen er utvidet for å få en testet bro for vegtrafikken og for gangfelt. Veien er en tofelts veg (6,00m stor) med et fortau på hver side (0,50m stort).


center
no-repeat;center top;;
auto
0 7%

90
default

Heading + desc

GENERELL BESKRIVELSE

På broen er det installert sikkerhetsbarrierer (20 mt lange). Brua er utstyrt med armert betong rekkverk med beskyttende metallnetting på toppen. Det ble også utført asfaltering for veien og fortauet, veimerking og trafikkskilt.

no-repeat;center top;;
auto
0 0 0 10%

90
default

Heading

Lysstolpene er blitt plassert på nytt. Legging av den nye underjordiske kraftledningen og vann, og gassrørene.

center
no-repeat;center top;;
auto
0 7%

90
default

Heading + desc

GALLERI

center
no-repeat;center top;;
auto
0 0 0 10%

60
default

712,714,716,718,720,722
3
thumbnail

60
default

Kontakt oss for mer informasjon

40px 30px
#fafafa
#ededed
#000000
#000000
2px
/kontakt