PROSJEKTER

Fundasjoner for kraftslinjer


DUCI NORGE A.S.

Din pålitelige partner for fundament for transmisjonslinjer, vannkraftverk, industribygninger, infrastrukturer og spesielle arbeidsområder.

Betongfundamenter og prefabrikkerte stålfundamenter.

D UCI NORGE AS opererer for tiden i Region Nord-Norge på prosjektet "Ny kraftledning 420 kV Balsfjord-Reisadalen" for bygging av fundamentene (Entreprenør Statnett SF). Balsfjord - Reisadalen (twr 413) TL Lengde 123 km Tårn av galvanisert gittertype. Betongfundamenter og prefabrikkerte stålfundamenter.
 DUCI NORGE AS er ansvarlig for å bygge på dette stedet 2 typer fundamenter: betong og prefabrikkerte stålfundamenter.

Duci Norge AS er ansvarlig for å kartlegge og klassifisere jord- og bergforhold og valg av riktig fundamenttype. Jordtilstanden og fjellklassifiseringen er registrert i en fundamentrapport for hvert fundament. Duci Norge ASs geologer og kartleggere er alltid tilgjengelige på stedet under grunnarbeidet og bestemmer om det kan være nødvendig å bruke tiltak for å stabilisere utgravingene i våtmarksområder med spunter eller lignende.


DUCI NORGE AS er ansvarlig for å bygge på dette stedet 2 typer fundamenter: betong og prefabrikkerte stålfundamenter.

For tårn under "dårlige bergarter" graver DUCI NORGE AS berget og plasserer et prefabrikert stålfundament i stedet for omfattende forsterkning av berget. “Dårlig stein” er laget til jord og prefabrikkerte stålfundamenter brukes i stedet for omfattende bergforankring.