PROSJEKTER

Industribygninger

DUCI NORGE A.S.

Din pålitelige partner for fundament for transmisjonslinjer, vannkraftverk, industribygninger, infrastrukturer og spesielle arbeidsområder.

Industri avdelingen: Bygninger og mer

D UCI NORGE opererer i industrisektoren:

  • Nye industribygninger;
  • Fornyelse / utvidelse av eksisterende industribygg;
  • Jobber med nye anlegg og produksjonssykluser;
  • Strukturelle forsterkninger;
  • Special demolition.

DUCI NORGE AS støtter sine kunder ved å tilby teknisk assistanse både under utforming og gjennomføringen.