parallax background
INDUSTRIBYGG

Utvidelse av industribygninger (Lovere, Italia)


Inngrepet gjaldt en fullstendig overheving på ca. 4 meter av hele bygningstaket på Lucchini anlegget i Lovere (Italia). Arbeidene involverte først forsterkning av bakkekonstruksjonene som ble utført ved å forstørre fundamentet sokklene; så ble høydepilene belagt med armert betong skreddersydd på de eksisterende elementene.


GENERELL BESKRIVELSE

Vi fortsatte deretter å rive det eksisterende taket og installere det nye platetaket på en stålkonstruksjon. Arbeidene involverte det eksisterende bygget for 230 ml tilsvarende 13 spenn


Inngrepet ble fullført med bygging av nye elementer som er nødvendige for installasjon av det nye anlegget som utvidelse av bygningen med prefabrikert armert betongkonstruksjon, konstruksjon av hydraulisk og elektrisk kabin for transformatorene og realisering av kontroll og kommandoenhet.


parallax background

SLUTTFASER AV ARBEIDET

Inngrepet ble fullført med bygging av nye elementer som er nødvendige for installasjon av det nye anlegget som utvidelse av bygningen med prefabrikkert armert betongkonstruksjon, oppbygning av hydraulisk og elektrisk kabin for transformatorene og utføring av kontrollsenteret.
GALLERI