HELSE OG SIKKERHET

Vi er opptatt av helse, sikkerhet, miljø og velferd for mensker på job.

Sikkerhet før aly

Vi jobber i ekstreme situasjoner, men ser alltid frem til å sikre bedre sikkerhet for våre ansatte.

parallax background

Sikkerhet har prioritet over alt annet.

V i er opptatt av helse, sikkerhet og miljø.
For Duci Norge AS har sikkerhet prioritet fremfor alt annet. Vi er opptatt av å jobbe målrettet og systematisk for kontinuerlig forbedring på alle områder i vår organisasjon.

Ansattes opplæring er veldig viktig for selskapet vårt. Alle ansatte deltar i opplæring og oppdaterer kurs om de spesifikke aktivitetene som kreves på stedet, i henhold til Nasjonale instruksjoner.

Vi deltar i opplæringskurs, konsulenttjenester og tekniske løsningsmøter for være profesjonelt oppdatert og tilpasset kundens behov. Vi tror på tett kontakt med myndigheter og bransjeorganisasjoner for å opprettholde sikkerheten på hver eneste arbeidsplass.

DUCI NORGE ASs opplæringskurs, oppdateringer og instruksjonsmøter:

 • Førstehjelp;
 • ATV kurs;
 • Gravemaskin arbeid;
 • Roterende verktøy;
 • Stillas;
 • Instruksjoner for opplæring / tilgang / sikkerhets for elektriske installasjoner;
 • Instruksjoner for sikkerhetstilsynet og ryddeteam når du rydder skog områder nær kraftledninger;
 • Instruksjoner for veksling veileder;;
 • Sikkerhetsveileder;
 • Ekstra kompetanse for kraftnett;
 • Instruksjoner for sikkerhetsleder;

parallax background
VÅRE PROSJEKTER

DUCI NORGE AS er søsterselskapet med base I Norge av IMPRESA DUCI s.r.l., et italiensk eid selskap stiftet I 1958. IMPRESA DUCI s.r.l er et høyt kvalifisert og sertifisert selskap for byggverk som generelt styrer sin forretningspolitikk med mål some r rettet mot og oppnå høye kvalitets standarder for tjenester og varer for og sikre kundetilfredshet. Vi arbeider med suksess innen industibygninger, infrastrukturer, hydrauliske arbeider, vannkraftverk og høyspent kraftlinjer. Vi opererer også I spesielle sektorer som arbeid I stor høyde,, instillinger av skredvernl og snøskredvern.

parallax background