parallax background
INFRASTRUKTURER

Utvidelse av eksisterende jernbaneovergang (Stazzano, Italia)


Jernbaneovergangen er utvidet for å få en testet bro for vegtrafikken og for gangfelt. Veien er en tofelts veg (6,00m stor) med et fortau på hver side (0,50m stort).GENERELL BESKRIVELSE

På broen er det installert sikkerhetsbarrierer (20 mt lange). Brua er utstyrt med armert betong rekkverk med beskyttende metallnetting på toppen. Det ble også utført asfaltering for veien og fortauet, veimerking og trafikkskilt.


Lysstolpene er blitt plassert på nytt. Legging av den nye underjordiske kraftledningen og vann, og gassrørene.


GALLERI