parallax background
INFRASTRUKTURER

Vegutvidelse: «Sebina Occidentale» (Lombardia, Italia)


Veiarbeid for utvidelse av eksisterende vei S.P. ex S.S. 469 i Tavernola, Italia


GENERELL BESKRIVELSE

Veien ble forstørret for å lette passasjen av trafikken i området ved å tilpasse den nåværende delen av ca 5,4m bred til egenskapene til en sekundær forstads vei av typen C2.


Asfalt fortau, vei markeringer og trafikkskilt ble utført også.


GALLERI