Sikring av en smuldrende fjellvegg med selvborende ankerstag

STABILIZATION OF A ROCKY WALL USING THE SELF-DRILLING BAR SYSTEM

Jobben ble utført på en del av fjell skråningen som ligger øst for byen Rovetta (BG), Italia, på et område som anses som usikkert og ligger rett ved siden av noen eksisterende hus. Det var derfor nødvendig å gripe inn ved å konsolidere steinete overflatelag som ble ansett smuldret før støttevesten ble utført.

Den første handlingen ble tatt for og fjerne usikre steinblokker og rense overflatene, deretter å få på plass et passivt forankringssystem med selvborende ankerstag. Dette forankringssystemet er en teknikk som består i innsettingen i bakken av en hul seksjon stålstang, utstyrt med en borkrone. Selvboringsstangen settes inn i bakken ved hjelp av en spesiell perkusjonshammer for boring og bruker trykkinjisert flytende sement som borevæske.

Installasjonen av ankeret kan anses og være utført når spissen når prosjektdybden, uten behov for videre behandling.

En ytterligere vanskelighet med gjennomføring gjelder tilgjengeligheten av stedene. Den eneste tilgangen til arbeidsområdene er fra dalen gjennom en smal steinete innløp så det var nødvendig å gripe inn med et ekstremt lite kjøretøy. Den lille og lette edderkoppgravemaskinen Kamo 35 mobil har blitt utstyrt for anledningen med boretårn. Har lenge vært i Impresa Duci flåten, er ikke av den nyeste generasjonen, men den har vært i stand til å utføre den vanskelige oppgaven utmerket.

Frimodig ble operasjonene organisert ved å komme seg inn fra dalen og gå opp skråningen også ved hjelp av vinsjsikkerhetssystemet montert på gravemaskinen opp til arbeidsområdene der borefasene ble organisert. Under disse forholdene ble selv operatørene (spesialiserte fjellklatrere) tvunget til å operere trygt utnyttet og forankret til veggen.

For denne oppgaven ble det brukt DYWI® Drill diam 32 mm ankerstag med en lengde på 4,00 meter.

Sikringen av fjellveggen ble deretter fullført med byggingen av en mur i armert betong forankret med plater.

STABILIZATION OF A ROCKY WALL USING THE SELF-DRILLING BAR SYSTEM

  1. Borekrone
  2. Skjøtehylse
  3. Sementmørtel
  4. Retroflushing for forsterkning og lastoverføring
  5. DYWI Drill ankerstag
  6. Adapter med tank for in innsprøyting masse.