parallax background
VANNKRAFTVERK

Kjeldalselva kraftverk (Oteren, Norge)


Omfanget av arbeid: armert betongarbeid for bygging av Kieldaselva Krafverk


GENERELL BESKRIVELSE

Realisering av armert betongarbeider for den nye kraftstasjonen som ligger i Kjeldaselva - Oteren.


Den totale mengden armert betong har vært omtrent 160 m3 og det ble lagt rundt 30 000 kg jern. Ca 260 m2 forskalingsverk brukt i dette prosjektet.


GALLERI

VANNKRAFTVERK
ADMINISTRASJON AV KUNDE OMRÅDEKjeldaselva Kraft AS
Fridtjof Nansens plass 6 - 0160 OSLO
Siv Ing Pål Pattersen – 9153 Rotsund
LANDNorge
KONTRAKENS STARTÅR2018
HOVED LEVERANDØR DUCI NORGE A.S.
SUB ENTREPRENØR

Kontrakens startår

2018

Land

Norge