parallax background
FUNDAMENT FOR KRAFTLINJER

Fundamenter for 420kV høyspentlinje Balsfjord-Reisadalen


Arbeidsomfanget forutsatte bygging av 276 fundament for den nye 420kV kraftlinjen.


GENERELL BESKRIVELSE

Stiftelsen ble delt inn i tre tipologier:

  • bergfundamenter (112);
  • jordfundament i betong (36);
  • jordfundament i stål (128).Valget av hvilken type fundament å konstruere ble gjort etter en stein / jord undersøkelse gjort av vår geolog.


parallax background

FASER AV ARBEIDET

Fasene i de planlagte jobbene var:

  • Bergfundament - klargjøring etter rengjøring av bergarten, boring og fuging av armeringsjern i fjellet, betongstøping for fundament platene og søyler og tilbakefylling av terrenget;
  • Jordfundament i betong - utgraving, forskaling og legging av armeringsjernene, betongstøping for fundament plater og søyler og tilbakefylling;
  • Jordfundament i stål - utgraving, montering av stålfundament som plasserer det i gropen og etterfylling.

TIL SLUTTEN

Grunnlaget ble ferdig med å legge jording i henhold til prosjekt. Fristen for grunnarbeidene våre er juli 2019, og alle byggearbeidene er fullført 4. april 2019. Forblir bare gjeninnsetting av jorda som skal gjøres og kontrolleres etter snøsmeltingen.GALLERI


SPECS

Fristen for grunnarbeidene våre er juli 2019, alle byggearbeidene ble ferdigstilt den 4 april 2019. Det gjenstår bare gjeninnsetting av jorda som skal gjøres og kontrolleres etter snøsmeltingen.


Fundament Bygging
LANDNorge:
Nordkjosbotn (Balsfjord Kommune) - Skibotn (Storfjord Kommune) - Birtavarre (Kåfjord Kommune)
ADMINISTRASJON AV KUNDE OMRÅDESTATNETT SF Knut Flatvoll
+47 905 00 028 knut.flatvoll@statnett.no
HOVED LEVERANDØRREBAIOLI NORGE (selskap kontrollert av REBAIOLI SPA)
SUB ENTREPRENØRDUCI NORGE A.S. (selskap kontrollert av IMPRESA DUCI SRL)

Kontrakens startår

23/09/2016

Hoved Leverandør

REBAIOLI NORGE

Land

Norge

Nordkjosbotn (Balsfjord Kommune) - Skibotn (Storfjord Kommune) - Birtavarre (Kåfjord Kommune)