parallax background
SPESIELLE ARBEIDSOMRÅDER

Aktive forsvarsverk (Pejo, Italia)


GENERELL BESKRIVELSE

Aktive forsvarsverk ble utført, for eksempel legging av snøbarrierer, fjellbarrierer og beskyttelsesnett, med sikte på å beskytte landsbyene nedenfor mot risiko for snøskred.


Arbeidene ble utført i en høyde av cirka 2500 mt, maskinene og materialene ble fraktet med helikopter.


GALLERI